Naturpasset 2018

Vi gratulerar följande vinnare i 2018 års dragning

Kul på hjul
1:a vinst: Eva Lundberg Ockelbo
2:a vinst: Viveka Forsberg Ockelbo
3:e vinst: Wilma Sjögren Ockelbo
4:e vinst: Hans Åström Ockelbo
5:e vinst: Johanna Lindberg Ockelbo

Illsberget
1:a vinst: Lotta Persson Ockelbo
2:a vinst: Gun Östling Ockelbo
3:e vinst: Sören Andersson Järbo

____________________

Wallers El & Klimatteknik

Mattes Bröd