Styrelse/Kommittéer 2022

Styrelse Mikael Ingelsson Ordförande  
  Bo Sundqvist Vice ordförande  
  Mattias Eklund Sekreterare  
  Lena Vestbom Kassör  
  Fredrik Ingelsson
Ledamot  
  Sanna Ingelsson Ledamot  
  Frida Ingelsson Ledamot  
       
Styrelsesuppleanter Fredrik Persson Elitkontakt Mikael Ingelsson
  Karin Öhlund
   
       
Revisorer Karl-Olof Borg
Festkommitté Anna Persson
  Inger Borg
  Sanna Ingelsson 
       
Revisorssuppleant Håkan Mellström Stugkommittén  Jörgen Helmersson 
  Anita Asp   Daniel Persson
       
Kart och tävlings- Bo Sundqvist    
kommitté Leif Kling  Materialförvaltare Sune Åkesson
  Fredrik Ingelsson    
  Mattias Eklund    
     Valberedning Staffan Stålberg 
      Vakant
Ungdomskommitté Mikael Ingelsson   Vakant
  Frida Ingelsson    
  Mattias Eklund
Skolkontakt Mattias Eklund
       
Motionsansvarig Fredrik Persson Materialförvaltare Sune Åkesson
       
Ansvariga för mark- Mikael Ingelsson    
nadsparkeringen Vakant    
       
       
       
       
       

Anmälan till årsfest>>

____________________

Wallers El & Klimatteknik

Mattes Bröd