Styrelse/Kommittéer 2024

Styrelse Mikael Ingelsson Ordförande
Bo Sundqvist Vice ordförande
Mattias Eklund Sekreterare
Lena Vestbom Kassör
Fredik Ingelsson Ledamot
Lars Olsson Ledamot
Frida Ingelsson Ledamot
Styrelsesuppleanter Fredrik Persson Elitkontakt Mikael Ingelsson
Karin Öhlund
Revisorer Karl-Olov Borg Festkommitté Anna Persson
Inger Borg Sanna Ingelsson
Revisorssuppleant Håkan Mellström Stugkommittén Daniel Persson
Anita Asp Jörgen Helmersson
Kart och tävlings- Bo Sundqvist
kommitté Leif Kling Materialförvaltare Sune Åkesson
Fredik Ingelsson
Mattias Eklund Valberedning Staffan Stålberg
Vakant
Ungdomskommitté Mikael Ingelsson Vakant
Frida Ingelsson
Mattias Eklund Skolkontakt Mattias Eklund
Ansvariga för marknadsparkeringen Mikael Ingelsson Motionsansvarig Fredrik Persson
Frida Ingelsson
Fredrik Ingelsson

Intresseanmälan 25manna 2024

____________________