Medlemsavgift

Välkommen som medlem i Ockelbo OK

Ockelbo Orienteringsklubb drivs av frivilliga som ägnar mycket tid och intresse till att få klubbens verksamheter att fungera. Syftet är att du som medlem och intresserad allmänhet ska lära sig orientera och samtidigt umgås under trevliga former i skog och mark. Vi hoppas du vill stödja detta genom att betala medlemsavgiften.
Styrelsen för Ockelbo OK        

Som medlem i OOK får du:

 • ·         Avgiftsfria träningar och tävlingar året runt
 • ·         Gemensamma resor till träning och tävling
 • ·         Rese-ersättning till föraren vid samåkning till tävlingar
 • ·         Olycksfallsförsäkring för tävlande ungdomar upp till 20 år
 • ·         Arbeta frivilligt med aktiviteter och arrangemang
 • ·         Möjlighet att delta i ledarutbildning och andra kurser
 • ·         Trevlig gemenskap

 

Som medlem i OOK bidrar du till:

 

 • ·         att stötta de frivilliga som arbetar i klubben
 • ·         att gynna utvecklingen hos alla våra lovande ungdomar
 • ·         att öka intresset för natur och friluftsliv
 • ·         att utveckla orienteringssporten
 • ·         trevlig gemenskap

 

Medlemsavgiften och eventuella medlemslotter kan betalas direkt till vårt bankgiro
5597-6237
. Ange vad du betalar för vid inbetalning, exempelvis ”familj + 2 lotter”.

Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald innan du anmäler dig till tävlingar och deltar i klubbträningar. Reseersättning utgår till bilföraren om denne är medlem.

 

Medlemslotteriet [länk]

Du deltar endast i lottdragningar som skett efter det att medlemslotten blivit betald. Dragning sker 1 gång/månad perioden april-november.

 

Ny medlem?

Skicka då ett mail till info@ockelbook.se där du anger namn, telefon, e-post och personnr till den/de som vill bli medlem. Inloggningsuppgifter till hemsida och Eventor mailas sedan ut.
Det går också att kontakta kassör
Lena Vestbom på 070-6835635, e-post: lk_vestbom@hotmail.com

 

Årsavgifter för 2022

”Ungdom” upp till 16 år: 100 kr
”Vuxna” över 16 år:        200 kr
Familj:                         350 kr (två eller fler personer i samma hushåll)
Medlemslott:                100 kr/st

Intresseanmälan 25manna 2024

____________________